Click Here to configure this menu.

Mangfoldighed og inklusion som strategisk element !

Diversity Icebreaker er et normeret HR-værktøj, der på en enkel humoristisk og positiv måde sætter fokus på forskellighed i et team for at skabe en refleksion og udvikling i teamet.
  Psykisk førstehjælp kursus

Deltagerne får viden om psykiske sygdomme og mod at til at handle, når de står over for et menneske med psykiske sygdom. Berøringsangsten skal mindskes med læring af handleplanen “KRYDS”.

Inspirerende og praktisk personlighedsprofil Lumina Learning er et internationalt inspirerende og praktisk psykologisk personligheds- og  teamudviklingskoncept som bruges til udvikling af mennesker. Lumina Learning styrker kommunikationen og samarbejdet imellem mennesker.
https://www.luminalearning.com/cms/assets/videos/BigIdea.mp4

Sådan fungere Lumina Learning:
Lumina Learning anvender de fem grundlæggende personlighedsdimensioner – populært kaldt “The Big 5” samt enkel og tilgængelig firefarve model til at forstå det enkelte menneskes individuelle præferencer.

Vi måler disse præferencer på baggrund af svar indtastet i en kort online evaluator.

Et af produkterne af denne evaluator er et personprofil portræt.
Dette portræt identificerer dine personlige styrker og mulige svagheder, dine under-
liggende kvaliteter, hvordan du bruger de fire arketyper og meget mere som den
enkelte kan drage fordel af at udvikle.

We see people as "human beings" rather than "human doings"